۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه

شرایط و وضعیت مبهم معلم بازنشسته زندانی در هشتمین روز اعتصاب غذا
بنابه گزارشات رسیده وضعیت جسمی زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی پس از
۸ روز اعتصاب غذا در شرایطی حاد قرار گرفته و جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.


یه گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانی سیاسی معلم بازنشسته محمد امین آگوشی در حالی وارد هشتمین روز اعتصاب غذای خود می شود که گرمای شدید و محیط غیر انسانی سلولهای انفرادی بند قرنطینه ، ناراحتی حاد جسمی از جمله آسم شدید و عدم مطلع بودن همبندیان و خانواده اش از وضعیت وی ، نگرانی از شرایط وی را دو چندان کرده است. گزارشها حاکی از آن است که در طی چند روز گذشته وضعیت جسمی وی به غایت حاد شده است بطوریکه زندانبانان ناچار شدند چندین بار در سلولش وی را مورد معاینه قرار دهند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر