۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه

رضا شهابی در نهمین روز اعتصاب خوراک بسر می برد


به گزارش خبرنگار رادیو فرهنگ ،روز گذشته رضا شهابی به دلیل ضعف جسمی به بهداری زندان مراجعه کرده ومورد معاینه پزشک زندان قرار گرفته است، آزمایش خون و فشار وی کنترل شدو پزشک زندان به او یاد آور شده است که باید اعتصاب خوراک خود را رسمن اعلام کند ،رضا شهابی از اعلام رسمی اعتصاب خوراک خودبه دلیل فرستادن به انفرادی سرباز می زند.
این منبع آگاه افزود :رضا شهابی معترض به تبعید خودو شش تن از افرادی است که از بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده اند و اینکه بر چه اساس وقانونی چه حکم و دلیلی آنها باید به این زندان تبعید شوند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش بیان شود به خبرنگار رادیو فرهنگ گفت:فشار خون رضا شهابی ده ونیم روی شش و نیم بوده است وحال جسمی ا و رضایت بخش نیست، وی هنوز بعد از جراحی گردن نیاز به استراحت دارد و این فشار ها باعث تشدیدناراحتی او می شود.
گفتنی است، که زندان رجایی شهر وضعیت اسفباری دارد، بطوریکه از انفرادی ها بعنوان اتاق برای دو نفراستفاده می شود. وجود سوسک و موش شبها هنگام خواب همانند پشه برروی صورت زندانیان عبور کرده وآسایش شبانه زندانیان راسلب میکند وهمچنین باعث آلودگی و بیماری زندانیان این زندان شده است.

فرشته ناجی حبیب زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر