۱۳۹۳ شهریور ۱۳, پنجشنبه

سو قصد به جان دو فعال سیاسی در ترکیهسه شنبه شب دوتن از فعالین سیاسی به نامهای حامد فلامرزی و هاشم کشاورزدر شهر ارزروم ترکیه مورد ضرب وشتم چهار شخص ناشناس قرار گرفتند.
سه شنبه ساعت 8 شب دوتن ازفعال سیاسی مورد ضرب شتم توسط اشخاص ناشناس قرار گرفتند،یک منبع آگاه 

می گوید که به احتمال زیاد بخاطر نصب پرچم شیر و خورشید در سر در کنسول ایران در ارزروم بوده است . 

گفتنی است پلیس شهر ارزروم مدارکی را از دوربینهای سطح شهر بدست آورده است.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر