۱۳۹۳ فروردین ۲۳, شنبه

بازداشت دهها تن در خوزستانگزارش فعالان حقوق بشر از اهواز، نيروهاى انتظامى و نظامى در هفته منتهى به ۱۱ آوريل ۲۰۱۴ عده اى از فعالان عرب که سابقه بازداشت به اتهام فعاليتهاى سياسى و فرهنگى داشته اند را بازداشت کرده است.

همه ساله در آستانه قيام
۱۵ آوريل ۲۰۰۵ اهواز، نيروهاى امنيتى اعم از سپاه و وزارت اطلاعات در اقدامى پيشگيرانه مبادرت به دستگيرى تعدادى از فعالان سياسى فرهنگى عرب مينمايند، تا به زعم خود آنها را از برپايى مراسم يادبود اين قيام و بزرگداشت کشته شدگان آن، ممانعت بعمل آورند.

آوريل سال ٢٠٠
۵، در پى انتشار نامه دفتر رياست جمهورى مبنى بر تغيير بافت جمعيتى استان خوزستان و طرح كوچاندن شهروندان عرب به استانهاى ديگر و جايگزين كردن شهروندان غير عرب در اين استان، با اعتراضات مردمى در استان مواجه شد که اين اعتراضات که سالهاى بعد هم در همين روز ادامه يافت.

گزارشها حاکى از آنست که به غير از كسانى كه در جريان تظاهرات كشته شدند، تنها تا سال ٢٠١٢ نزديك به
۷٠ فعال عرب اهوازى به اتهامات مشاركت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميز و اقدام عليه امنيت ملى بدون محاكمه عادلانه و پشت درهاى بسته و يا علنى اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و گاها سالها در بيابانهاى دور افتاده پيدا شد.

فعالان حقوق بشر از اهواز، گزارش مى دهند که امسال نيز نيروهاى امنيتى بنا به عادت ديرينه خود تعداد بيشمارى از فعالان اهوازى را دستگير و روانه بازداشتگاههاى مخوف خود نمودند.

طبق اين گزارش، نيروهاى امنيتى بدون هيچ حکم يا مجوز قانونى شبانه يا سحرگاه منزل افراد مورد نظر را محاصره و با هجوم به درون خانه و ايجاد رعب و وحشت براى ساکنان آن اقدام به دستگيرى فعالان اهوازى کردند.

بازداشت بيش از
۶٠ نفر در شهرهاى مختلف از جمله آبادان، شادگان، اهواز و ماهشهر، گزارش مى شود.

بنا به گزارش هاى واصله مشخصات برخى از بازداشت شدگان بشرح ذيل ميباشد:

١- عبدالکريم زرگانى بدليل فعاليتهاى مذهبى از اهالى منطقه زرگان روز چهارشنبه ٨ آوريل

٢- جابر صخراوى، روز سه شنبه گذشته ٨ آوريل ٢٠١
۴ از اهالى کوى علوى شهر اهواز

٣-جاسم زرگانى فرزند عبود متأهل و داراى دو فرزند از اهالى منطقه زرگان روز چهارشنبه ٩ آوريل

۴-محمد زرگانى فرزند حميد متأهل و داراى يک فرزند از اهالى منطقه زرگان روز چهارشنبه ٩ آوريل

۵- حسين زرگانى فرزند شاکر از اهالى منطقه زرگان، روز چهارشنبه ٩ آوريل

۶- عارف صرخى، روز چهارشنبه گذشته ٩ آوريل، در ساعت ۵ صبح در کوى ملاشيه

٧-مهدى حلفى در روز سه شنبه گذشته
۸ آوريل از اهالى کوى علوى اهواز

٨- على دبه حويزه فرزند کريم روز پنج شنبه ١٠-
۴-٢٠١۴ از اهالى کوى علوى

٩- رضا زرگانى فرزند گعيد، دانشجوى دانشگاه، از اهالى منطقه زرگان، روز چهارشنبه ٩ آوريل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر