۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

جایگزینی اداره مهاجرت به جای پلیس اتباع خارجی

قانون جدید جایگزینی اداره مهاجرت بجای اتباع خارجه در ترکیه تصویب و در مراحل اولیه اجرایی است.
به گزارش خبرنگار ما در گفتگو با مسئول یکی از شهر های ترکیه وی گفت: قانون جدیدبرای پناهندگان و پناهجویان تغیراتی کرده است که بزودی دفترچه هایی بین پناههجویان و پناهندگان توزیع خواهد شد که به سه زبان فارسی ،انگلیسی وعربی ترجمه خواهد شد.
وی افزود مصاحبه ها هم در اداره مهاجرت انجام می گیرد و هم در کمیساریای عالی پناهندگان در انکارا وشخص باید هم از اداره ی مهاجرت و هم از کمیساریای عالی پناهندگان قبولی بگیردو اگر از اداره مهاجرت قبولی نگرفت باشد می تواند ظرف مدت 15 روز اعتراض نماید تا مجددن به پرونده او رسیدگی شود.
مسئول آسام یکی از شهر های ترکیه متذکر شد اگر شخصی 3 بار برای امضا مراجعه ننمایید پرونده او بسته خواهد شد وی با اشاره به این مسئله که هنوز اداره مهاجرت شروع به کار نکرده اعلام کرد قانون کار و بیمه هیچ تغییری نکرده است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر