۱۳۹۳ خرداد ۴, یکشنبه

زندانی دربندرسول حیدرزادهرسول حیدر زاده خواننده وموسیقی شناس موسیقی ملی آذربایجان متولدتیر ماه 1352 در شهر تبریزاست. در سال 1366 وارد عرصه موسیقی شده و به عضویت ارکستر موسیقی صدا و سیمای تبریزدر سال 1371 در می آیدو اولین بار در تبریزسبک آواز رومنس را پایه گزاری کردو شاگردان متعددی رادر سبک سنتی و رومنس تربیت می کند وبرای ادامه تحصیل در رشته موسیقیبه کشورجمهوری اذربایجان عزیمت می نمایدو در کنسر واتو ار موسیقی باکومشغول به تحصیل می شود و بنابه حکم طبیعت در آنجا ازدواج نموده و حاصل این ازدواج،بدنیا امدن پسری بنام روان،است . در سال 1390 برای دیداراعضای خانواده به شهر تبریز می آید که بعد از یکماه توسط اداره اطلاعات سپاه دستگیر شده و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل می گردد،پس از 8 روزبه بند دوالف زندان اوین منتقل می گرددبعد از سپری شدن 5 ماه همراه با باز جویی های متععددبه داد گاه منتقل شده و به همراه دو تن دیگر مورد محاکمه مضحکی قرار می گیرنددر حالیکه اجازه هیچکونه دفاعی ویا استفادهوکیلی از ایشان سلب گردیده و بدون حضور شاکی مدعی العوم وعدم هیچگونه اعترافی وبدون ارائه هیچ سندو مدرکی از طرف بازجویان سپاه به دادگاه در عرض 5 دقیقه محاکمه تشریفاتی انجام می گیرد و او به 7 سال زندان تعزیری محکوم می گردد و هم اکنون سه سال از محکومیتش رادر زندان اوین سپری نموده است. بنابه شنیده ها این جمله معروف حیدر زاده که ارتجاع چهره واقعی خود رادر پشت پرچم وطن دوستی مخفی می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر