۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

حکم دادگاه در مورد چند تن از زندانیان سیاسی

حکم دادگاه در خصوص پرونده های امیر گلستانی ،امین اکبر پور (فرید)،مسعود قاسم خانی ،سید مسعود سیدطالبی ،فریبرز کاردارفر ،مهدی وی شهری،رویا صابری،نغمه شاهیسوندی شیرازی صادر شد.
 اتهامات صادر شده درخصوص فعالیت وتبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی امیر گلستانی ،امین اکرم پور ،مسعود قاسم خانی ،نغمه شاهی سوندی شیرازی ،فریبرز کاردار،مسعود طالبی هر کدام را مستندن  به ماده 500 قانون مجازات و 134 به تحمل دوسال حبس به احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید.
در خصوص اهانت به حضرت امام ورهبرامیر گلستانی،امین اکرم پور،مسعود قاسم خانی،نغمه شاهسوندی شیرازی،رویا صابری،سید مسعود سید طالبی هر کدام مستندن به ماده514 به تحمل سه سال حبس ومهدی ری شهری به تحمل یکسال حبس محکوم گردید.
در خصوص توهین به هر سه قوی سه گانه توسط امیر گلستانی، امین اکرم پور،رویا صابری،مسعود طالبی هر کدام مستندن به ماده 609 هر کدام به 9 ماه حبس محکوم شدند.
در خصوص انتشار تصاویر مبتذل از طریق سامانه رایانه توسط نغمه شاهی سوندی شیرازی، رویاصابری،فریبرز کاردار،مسعود طالبی مستندن به ماده 14 قانون جرائم رایانه ای هر کدام به دوسال حبس محکوم شدند.
در خصوص انتشار تصاویر مبتذل از طریق سامانه رایانه توسط امیر گلستانی ،امین اکرم پور،مسعود قاسم خانی،نغمه شاهیسوندی شیرازی،رویا صابری،مسعود طالبی،فریبرز کاردارهر کدام مستندن به تبصره یک ماده14 قانون جرائم رایانه ای وماده 134 قانون مجازات به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیدند.
گفتنی است، امین اکرمی پور (فرید ) که در تاریخ 9/9 سال92 دستگیر شده به سیزده سال و یک روز ، امیر گلستانی که از تاریخ29 /5 سال 92 دستگیر شده به بیست سال و یک رو ز ،
مسعود قاسم خانی که از تاریخ 10/8 سال 92 دستگیر شده به نوزده سال ونودو یک روز،
سیدمسعود سید طالبی به پانزده سال ویک روز ، فریبرز کاردار فربه هیجده سال ونودویک روز.

مهدی وی شهری که از تاریخ 2/9 سال 92 دستگیر شده و به یازده سال ، رویا صابری که از تاریخ 10/8 سال 92 دستگیر وبه بیست سال و یک روز ، نغمه شاهی سوندی شیرازی به قید وثیقه آزاد و از تاریخ 10 سال92 دستگیر گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر