۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

پرونده سازی اطلاعات رژیم اشغالگر برای علی نجاتی کارگر زندانی و همسرش

شهناز سگوند همسر علی نجاتی کارگر زندانی به دادگاه احضار گردید
خانم شهناز سگوند همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز سوم آبانماه 1391 با مراجعه به دادگستری شوش با اتهامات واهی و شناخته شده ایی که مامورین امنیتی بر علیه کارگران معترض و خانواده هایشان بکار میگیرند( تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و...) مورد محاکمه قرار گرفت و تبرئه شد ولی اینبار با پرونده سازی دیگری مواجه شده است
10 روز پیش احضاریه ایی از طرف دادگاه شهرستان دزفول برای ایشان صادر گردیده و از ایشان خواسته اند در روز 25 آذر ماه خود را به دادگاه انقلاب شهرستان دزفول شعبه ی2 معرفی نماید
شاکی این پرونده پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش میباشد شهناز سگوند هیچ جرمی جز دفاع از همسر زندانی اش مرتکب نشده است و این بدیهی ترین حقوق انسانی وی می باشد
اتحادیه آزاد کارگران ایران هر گونه پرونده سازی جدید بر علیه علی نجاتی و شهناز سگوند را قویا محکوم میکند و از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد تا با اعتراضات خود اجازه ندهند این پرونده سازیها به سرانجامی برسد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم آذرماه 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر