۱۳۹۲ اسفند ۵, دوشنبه

لقمان مرادي دچار خونريزي داخلي شده و به بيمارستان اعزام شدلقمان مرادي محکوم به اعدام را در جريان انتقال به دادگاه، بدليل امتناع از پوشيدن لباس زندان تا سرحد مرگ کتک زده اند، اين حکومت اسلامي ايران است 
لقمان مرادي که روز شنبه عصر از بلندگوي زندان نامش را خوانده و گفته بودند براي حضور در دادگاه ساعت
۶ صبح منتقل خواهد شد، روز يکشنبه ساعت ۶ از زندان منتقل شد. بسياري از زندانيان و هم بنديهاي لقمان و سازمانهاي عليه اعدام و از جمله کميته عليه اعدام، با توجه به شناختي که از حکومتانسانکش اسلامي داريم، نگران اين بوديم که نکند به بهانه دادگاه او را به انفرادي منتقل کنند. در بين زندانيان حتي صحبت از اين شده بود که مقاومت کنيم و نگذاريم لقمان را ببرند. 
روز يکشنبه را بردند. او با لباس زندان نميخواهد به دادگاه برود و چهار نفر از مزدوران حکومت اسلامي چنان کتکش ميزنند که آثار آن بر تن و بدن اين جوان مشهود است. 
امروز دوشنبه خبر رسيده که لقمان بدليل خونريزي در ادرار و احتمالا جراحت داخلي به بيمارستان منتقل شد. تا کنون خبري از نتيجه معاينه و يا اقدامات پزشکان در مورد لقمان بدستما نرسيده است. 
آنچه که معلوم است رژيم قصد بازگشايي و بررسي مجدد اين پرونده را دارد. بايد به اعتراضات ادامه داد و کاري کرد که حکومت اسلامي ايران مجبور به لغو حکم اعدام لقمان و زانيار مرادي بشود.
همه ميدانند که تصميمات در دادگاههاي اين رژيم سياسي است. اگر پرونده اين دو زنداني سياسي که اتهام قتل را به آنها وصل کرده ند، بازرسي مجدد ميشود بدليل اعتراضات است و اگر ميخواهيم حکم لغو شود بايد فشار بر روي حکومت را نه فقط ادامه دهيم بلکه آنرا شديدتر هم بکنيم. 
کميته بين المللي عليه اعدام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر