۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه

با پافشاري کارگران معدن چادرملو، آخرين کارگر بازداشت شده آزاد شد


 کارگزاران نظام ناچار شدند يکبار ديگر در برابر اعتراض کارگران معدن چادرملو دست به عقب نشيني بزنند و آخرين کارگر بازداشتي را آزاد کنند. به گزارش رسيده، عصر روز چهارشنبه (16بهمن) بهرام حسني نژاد به قرار کفالت آزاد شد وي قرار بود سه روز قبل آزاد شود. رژيم آخوندي به بهانه هاي مختلف از اين کار سرباز زد اما سرانجام به دليل پافشاري و هشدارهاي کارگران، ناچار از عقب نشيني شد. پيش از اين کارگزاران نظام ناچار شده بودند در برابر اعتراض بيش از 2000تن از کارگران چادرملو 27تن از کارگران بازداشتي اين کارخانه رآ آزاد کنند. با اين حال، کارگران خواستار برآورده شدن خواسته هاي ديگر خود هستند. تصحيح نحوه محاسبه بيمه کارگران و خودداري از اخراج کارگران قراردادي از جمله خواسته هاي کارگران معدن چادرملو مي باشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر