۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

سکينه محمدی آشتيانی خود کشی کرد


طبق خبری که از زندان تبريز – ايران به دست ما رسيده است متاسفانه سکينه محمدی آشتيانی زنداني محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهاي غير قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاريخ
۲٣ فوريه ۲۰۱۴ خود کشی کرده است. متعاقب اين اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بيمارستان منتقل کردند. 


طبق اطلاعات رسيده به کميته بين المللي عليه سنگسار پزشکان بيمارستان براي نجات جان سکينه محمدی آشتيانی از مرگ حتمي ناچار شده اند چند بار معده او را مورد عمل جراحي قرار بدهند. اکنون بعد ازعمل جراحی و چهار روز بستري شدن در بيمارستان جمهوری اسلامی او را به زندان منتقل کرده و در  بهداری زندان بستری است.
سکينه محمدي آشتياني اکنون با ضعف شديد جسمي و شرايط روحي وخيمي دست و پنجه نرم ميکند. خواست اين زنداني محکوم به سنگسار اين است که بعد از سالها زندان و شکنجه و فشارهاي غير قابل تحمل او را آزاد کنند. در ضمن او از مقامات جمهوري اسلامي خواسته است فورا به زندان ديگری منتقل شود. 
ما از همه مجامع بين المللي و سازمانهای مدافع حقوق انسانی ميخواهيم که جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند که سکينه محمدی آشتيانی را هر چه زود تر آزاد کند. 
کميته بين المللی عليه سنگسار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر