۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه

اسامی زندانیان اعدام شده در کشتار دهه شصت


اسامی زندانیان اعدام شده در کشتار 67 ، زندان وکیل آباد (مشهد). به روایت و قلم امیر میرزائیان، زندانی جان بدربرده از زندان های جمهوری اسلامی در دهۀ شصت
"25 سال از وقوع فاجعه کشتارجمعی زندانیان سیاسی میگذرد،66 ماه با اکثر این جانباختگان زیستم. براستی که آنان دوستداران واقعی زندگی، صلح و عشق حقیقی بودند. آرزوی آنها بوستان ها و کشتزارهای پر محصول، تحقق سفره پر نعمت و رنگین برای همه، رونق کار و صنعت بدون استثمار، سربلندی و استقلال کشور بدون استعمار بود. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود، خون دلها خورده ایم خون دلها خورده ایم ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، رنج دوران برده ایم رنج دوران برده ایم .پیشانی بر خاکشان می سایم و یادشان را گرامی می دارم." امیر میرزاییانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر