۱۳۹۲ بهمن ۵, شنبه

شعار "مرگ بر خامنه ای" در زندان گوهردشت کرجیورش وحشیانه به زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج و شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور آنها

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز ده ها نفر از نیروهای گارد ویژه و پاسداربندها به سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان سیاسی را مورد اذیت و آزار قرار دادند. پاسخ زندانیان سیاسی نسبت به این یورش وحشیانه و غیر انسانی سر دادن شعارهای مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم بود .

امروز شنبه ۵ بهمن ماه ده ها تن از نیروهای گارد ویژه زندان و پاسداربندها به سالن ۱۲ بند ۴ زندانیان سیاسی زندان گوهردشت یورش بردند. آنها ابتدا اقدام به بازرسی وحشیانه تمامی سلولهای زندانیان سیاسی نمودند و وسایل شخصی زندانیان بی دفاع را تخریب و یا به سرقت بردند. نیروهای یورش کننده ولی فقیه ،زندانیان سیاسی را مورد برخوردهای وحشیانه خود قرار دادند و آنها را در سرمای زمستان به حیاط زندان منتقل کردند.

زندانیان سیاسی نسبت به یورش وحشیانه و رفتارهای غیرانسانی دست به اعتراضات گسترده زدند و در این اعتراضات گسترده خود اقدام به سر دادن شعارهایی همچون ؛ مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ظالم نمودند. نیروهای سرکوبگر ولی فقیه از اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی وحشت زده شده بودند چرا فریاد شعارهای زندانیان سیاسی که در حیاط زندان قرار داشتند تمامی زندان را فرا گرفته بود. نیروهای سرکوبگر از ترس گسترش این اعتراضات به سایر نقاط زندان ،سراسیمه سالن ۱۲ را ترک کردند .

در این یورش وحشیانه و غیر انسانی جنایتکاران علیه بشریت مانند بحرینی رئیس اطلاعات زندان، امیریان معاون زندان و آقایی شرکت داشتند و یورشها را علیه زندانیان سیاسی فرماندهی می کردند .

لازم به یادآوری است بحرینی از سرکوبگران و جنایتکاران علیه بشریت است که در زندان ارومیه مرتکب جنایتهای هولناکی علیه زندانیان سیاسی و عادی شده که منجر به قتل و معلولیت تعدادی از زندانیان زندان ارومیه شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه و پاسداربندهای ولی فقیه به سلول زندانیان سیاسی و مورد اذیت و آزار قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند ؛ صادق لاریجانی، آخوند حسن روحانی و محمود علوی به دادگاه های کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۵ بهمن ۹۲ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر