۱۳۹۲ بهمن ۱۱, جمعه

کاهش خريدهای نفتی چهار مشتری بزرگ آسيايی، ۴۶ ميليارد دلار به ايران ضرر زد

 چين، هند، ژاپن و کره جنوبی، چهارمشتری بزرگ آسيايی نفت ايران، سال گذشته ميلادی، نسبت به دوره قبل از اعمال تحريم های نفتی عليه ايران، ۱۵ درصد کمتر از ايران نفت خريداری کردند.

خبرگزاری رويترز به نقل ازآمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که اين کشورها در مجموع حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز کمتراز ايران نفت خريداری کرده‌اند.

کاهش خريدهای نفتی اين چهار کشورباعث شده که ايران در قياس با قبل از اعمال تحريم ها در سال ۲۰۱۲ که روزانه بيش از دو ميليون بشکه نفت صادر می‌کرد، حدود۴۶ ميليارد دلار از درآمد نفتی ساليانه خود را از دست بدهد .

بيشترين کاهش خريد نفت از ايران از جانب هند بوده که ۳۸ درصد واردات نفت خود از ايران را کاهش داده و کمترين آن از سوی چين بوده که کمی بيش از دو درصد از واردات خود را کاهش داده است. کره جنوبی بيش از ۱۴ درصد و ژاپن نيزبيش از شش درصد واردات نفت خود از ايران را کاهش داده‌اند.

اين گزارش می‌افزايد عليرغم توافق ژنو و تعليق برخی تحريم‌های نفتی عليه ايران، انتظار نمی‌رود سطح خريد اين چهار خريدار بزرگ نفت ايران خيلی سريع به سطح سال ۲۰۱۲ برگردد.


رادیو فردا : چين، هند، ژاپن و کره جنوبی، چهارمشتری بزرگ آسيايی نفت ايران، سال گذشته ميلادی، نسبت به دوره قبل از اعمال تحريم های نفتی عليه ايران، ۱۵ درصد کمتر از ايران نفت خريداری کردند.

خبرگزاری رويترز به نقل ازآمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که اين کشورها در مجموع حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز کمتراز ايران نفت خريداری کرده‌اند.

کاهش خريدهای نفتی اين چهار کشورباعث شده که ايران در قياس با قبل از اعمال تحريم ها در سال ۲۰۱۲ که روزانه بيش از دو ميليون بشکه نفت صادر می‌کرد، حدود۴۶ ميليارد دلار از درآمد نفتی ساليانه خود را از دست بدهد .

بيشترين کاهش خريد نفت از ايران از جانب هند بوده که ۳۸ درصد واردات نفت خود از ايران را کاهش داده و کمترين آن از سوی چين بوده که کمی بيش از دو درصد از واردات خود را کاهش داده است. کره جنوبی بيش از ۱۴ درصد و ژاپن نيزبيش از شش درصد واردات نفت خود از ايران را کاهش داده‌اند.

اين گزارش می‌افزايد عليرغم توافق ژنو و تعليق برخی تحريم‌های نفتی عليه ايران، انتظار نمی‌رود سطح خريد اين چهار خريدار بزرگ نفت ايران خيلی سريع به سطح سال ۲۰۱۲ برگردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر