۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

وزیر آموزش و پرورش:چرا باید استعفادهم

مگر خمینی برای کشتن ملیونها ایرانی استعفا داد؟؟ 
مگر موسوی برای کشتار دهه 60 استعفا داد؟ تازه دوباره کاندید هم شد!
مگر وزیر کشور برای کشتن نداو سهراب ها استعفاداد؟
مگر رئیس نیروی انتظامی برای کشتار مردم تو خیابون هااستعفا داد؟
مگر رئیس قوه قضایی برای تجاوز به عاطفه سحاله و اعدام دها هزار نفر استعفا داد؟
مگر رئیس جمهور برای کشتار 300 نفرد در تظاهرات انتخابات استعفا داد؟
مگر رهبر برای کشتن هزاران هزار نفر در سال استعفا داد؟
منم اگر پارم کنید استعفا نمیدم تازه با هزار پدر سوختگی و بی پدر مادری و حرام زادگی وارد دولت شدم ارث بابام هست پول مفتم گیرم میاد کجا برم؟ 
شما برید اول تکلیف باقی روشن کنید بعد بیاید سراغ من !!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر